ישיבת תל אביב ”מעלה אליהו“
אליהו מירון ז"ל

אליהו מירון ז"ל


אליהו מירון ז"ל

אליהו מירון נולד בפולין בשנת תרפ"א ובגיל 11 עלה ארצה עם הוריו, ר' יצחק ואסתר נמירובסקי. הוא התייתם מהוריו בגיל צעיר, אך דרכם החינוכית הטביעה את חותמה על אישיותו ועל מפעליו. הוא זכה להתחנך על ערכי התורה והציונות ובתפיסת עולמו היו ערכים אלה שלובים זה בזה. כל שנות חייו היה עסוק בהגשמתם וביצירת המסגרות הראויות להנחלתם ולמימושם בחברה.

כבר בצעירותו הקים מסגרות לימודיות שנועדו להעמיק את עולמם הדתי והרוחני של בני הנוער, להרחיב את ידיעותיהם ולהעניק להם עולם ערכי המושתת על יסודות התורה. בהמשך הוא דאג לצרכיהם הדתיים של הלוחמים בפלוגה הדתית של הפלמ"ח ובמשך השנים היה שותף פעיל במגוון של יוזמות ופרויקטים הנוגעים לשילוב בין עולם התורה והרוח לבין עולם החול.

אליהו מירון היה ידוע כאיש ללא חת שדיבר אמת בפיו ובלבבו. הוא האמין בצדקת דרכו ולא נמנע מלהביע את דעותיו ועמדותיו גם כשנדמה היה שדבריו לא יזכו לאהדה.

עו"ד ר' אליהו מירון נפטר בי"ט באייר תשנ"ט כשהוא בן 78.

הוא הותיר אחריו צאצאים רבים, כולם הולכים בדרכו וממשיכים את מפעל חייו.

בהמשך לתפיסתו הרואה קשר חיוני בין עולם התורה והחברה הישראלית, בחרו בני משפחתו להנציח את זכרו בישיבת תל אביב, והיא נקראה על שמו - "מעלה אליהו". הישיבה ממוקמת בלב תל אביב ונושאת דגל של העמקה ורצינות תורנית תוך מחוייבות לעשייה ופעילות ערכית ויהודית. הישיבה מחנכת את תלמידיה לתרומה משמעותית בעיר תל-אביב ובחברה הישראלית.