ישיבת תל אביב ”מעלה אליהו“
היה שותף

היה שותף!


היה שותף

הישיבה הגבוהה תל אביב היא עמותה הפועלת ללא כוונת רווח. כל התרומות מוכרות לצורכי מס לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

פרטי תרומה מוכרת מס בארה"ב

The Central Fund of Israel

c/o Marcus Brothers Textiles 980 6th Ave, New York NY 10018

Attn: Arthur Marcus

פרטי תרומה מוכרת מס בקנדה

Beth Oloth

c/o 32 Brookview Dr. Toronto, Ont. M6A2K2

פרטי תרומה מוכרת מס באנגליה

UK friends of Ma'aleh Eliahu

c/o Michael Paluch , 20 Shirehall Park, London NW4

[email protected]

פרטי תרומה בהמחאה בדואר

הישיבה הגבוהה תל אביב, רח' הנרייטה סולד 6

ת.ד 33619 תל אביב, מיקוד 61336

פרטי תרומה בח-ן בנק דואר ישראל

ח-ן 8828850 סניף ראשי ירושלים

פרטי תרומה בהעברה בנקאית

בנק פאג"י 52, סניף 182 כנפי נשרים, ח-ן 728977

ע"ש הישיבה הגבוהה תל אביב