ישיבת תל אביב ”מעלה אליהו“
ישראל ואורייתא ישראל ואורייתא ישראל ואורייתא ישראל ואורייתא

ישראל ואורייתא


ישראל ואורייתא

תוכנית ישיבתית לבוגרי צבא של ישיבת תל אביב "מעלה אליהו" - ע"ש ישראל שלום אייל ז"ל

אנו מאמינים שאדם מישראל צריך ללמוד תורה לא רק בשביל לדעת הלכה למעשה. יראת השמים של עם-ישראל מושתתת על שייכות ללימוד תורה באופן יציב וקבוע תוך קביעת עיתים לתורה. וכך נאמר ב"שולחן ערוך":

"ואחר שיצא מבית הכנסת ילך לבית המדרש קודם שילך לעסקיו ויקבע עת ללמודוקביעות העת צריך שיהא קבוע ותקועבענין שלא יעבירנו אף אם הוא סבר להרויח הרבה..."

הדברים אמורים ביחס לאנשים העובדים לפרנסתם. כל אדם באשר הוא זקוק לתורה שתחייה את רוחו ותשמור על הקשר שלו לקב"ה. אדם שחי את חייו ללא חיבור תמידי וקבוע לתורה לא יוכל להימלט מתהליך של שחיקה רוחנית. אהבת ה' ויראתו - עיקרם מתוך תלמוד תורה.

בוגר צבא, בית המדרש של ישיבת תל אביב "מעלה אליהו" פותח לפניך את שעריו, במטרה לאפשר לך ללמוד תורה ברצינות ובהעמקה לפני כניסתך לעולם המעשה. תקופה של לימוד גמרא, הלכה ואמונה בתוך בית מדרש שוקק חיים - היא נקודת המוצא הנכונים שלך להעמקת עולמך הרוחני וביסוס השייכות לתורה בתוך חיי המעשה. יחס אישי וחם, ליווי תורני והלכתי ומפגש עם תלמידי חכמים גדולים ומאירי פנים - הם המפתח להתקדמות משמעותית בבניין התורה ועבודת ה' שלך ולקביעת עיתים לתורה בהמשך חייך.

 

לפרטים ניתן לפנות לראש התוכנית, ר' בנימין טבדי:  053-7544056 , [email protected]