ישיבת תל אביב ”מעלה אליהו“
ישיבת תל אביב "מעלה אליהו" ישיבת תל אביב "מעלה אליהו" ישיבת תל אביב "מעלה אליהו" ישיבת תל אביב "מעלה אליהו"

ישיבת תל אביב "מעלה אליהו"


ישיבת תל אביב "מעלה אליהו"

ישיבת תל אביב "מעלה אליהו" הוקמה על ידי הרב חיים גנץ בשנת תשנ"ו במטרה להעמיד תלמידי חכמים בעלי עוצמה רוחנית ונפשית שלצד גדולתם בתורה קשובים להלכי הנפש של חיי העיר הגדולה. בית המדרש שוקק החיים של הישיבה, רבניה ותלמידיה מהווים תשתית רוחנית ומשמשים כמקור כוח למגוון רחב של עשייה חינוכית ופעילות בעיר.

ה"אני מאמין":  הישיבה מובילה תהליך חינוכי המושתת על שקדנות ושמחה בלימוד מתוכו נבנית בתלמידים תחושת שליחות. רוח זו מביאה להתגייסות למשימות לאומיות שונות, כשהעצמת הרוח הישראלית המקורית עומדת בראש.

האקלים התרבותי השונה והאווירה התל-אביבית שעומדת ברקע הם אתגר גדול שנגזרת ממנו אחריות אישית של כל אחד מהתלמידים לשקוד על התורה ביתר שאת, להעצים את עולם הרוח ולרתום אותו לחיזוק הרוחניות והערכיות בעיר.

התלמידים: בית המדרש של ישיבת תל אביב מבוסס בעיקרו על בחורים צעירים לפני או אחרי שירות צבאי, אברכים שקבעו את מושבם בסמוך לישיבה, וכן רבנים בתהליך הכשרה. בנוסף, לומדים בישיבה חיילים וקצינים המשרתים באזור ומעוניינים להקדיש פרקי זמן ללימוד תורה, חילוניים שמחפשים מקום להיפגש בו עם היהדות, ומגוון רחב של  לומדים המשתתפים בשיעורים על בסיס קבוע או לומדים בחברותות.